Skip to content

Category: Dzerzhinskij Dist

Bokshan Grigory (1974–1993)
*Bunyaev Oleg (1961–1982)
Bykov Sergey (1970–1990)
Vakulenko Yuri (1957–1977)
Gritskov Andrey (1969–1989)
*Guzairov Veimar (???–1955)
*Gurin Ivan (???–1984)
Demyanov Konstantin (1958–1978)
Dolgov Sergey (1972–1991)
Ermakov Igor (1965–1985)
Klenbishin Alexander (1971–1990)
Kovalenko Oleg (1967–1987)
*Kozlov Nikolay (1948–1967)
*Mazur Victor (1948–1970)
Mikhailichenko Vyacheslav (1970–1990)
Panasenko Vladimir (1972–1991)
*Rakityansky Alexey (???–1966)
Rekunov Valery (1957–1990)
*Savchenko Anatoly (???–1982)
*Sereda Yuri (???–1989)
Skorobogach Yuri (1963–1984)
Sysoev Sergey (1973–1993)
*Us Sergey (???–1976)

* No materials.

Author by Compete Themes
© ХОССМ 1993—2021